Koulutie

Ala-aste

Ala-asteen opetus on tarkoitettu 7 – 12-vuotiaille lapsille. Ruotsinkieliset ala-asteet (lågstadieskola) sijaitsevat pääasiassa maan ruotsinkielisillä alueilla.

Ruotsinkielisissä kouluissa opetetaan äidinkielenä ruotsia. Muunkielisten opettajien täytyy läpäistä virallinen ruotsin kielen koe saadakseen opetusoikeuden ruotsinkielisissä kouluissa.

Kaksikieliset oppilaat opiskelevat ala-asteella usein ruotsiksi, jolloin varmistetaan ruotsille hyvä pohja. Ruotsinkielisillä ala-asteilla on pakollisia suomen kielen kursseja. Ahvenanmaa on ainoa paikka, jossa suomen kielen opiskelu on kouluissa vapaaehtoista.

Keskiaste

Keskiasteen koulutus on jaettu Suomessa kahteen osaan, yläkouluun ja lukioon. Pakollisen peruskoulutuksen kolme viimeistä vuotta käydään yläkoulua (högstadieskola), eli luokkia 7 – 9. Vuonna 2017 Suomessa oli kaksi ja puolisataa ruotsinkielistä peruskoulua, joissa opiskeli yhteensä lähes 34 181 oppilasta. Ruotsinkielisen opetusmateriaalin tuottavat joko Suomen ruotsinkieliset kustantajat tai se tuodaan Ruotsista.

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio (gymnasium) ja ammatillinen koulutus (yrkesskola). Niissä syvennetään peruskoulussa hankittua tietoa. Toiseen asteen koulutus ei ole pakollista.

Toiseen asteen koulutus kestää yleensä kolme vuotta. Opiskelijat ovat 16 -19 -vuotiaita. Lukion voi suorittaa 2–4 -vuodessa. Sen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto (studentexamen).

Valmistujaisjuhlassa eli lakkiaisissa ylioppilaat painavat päähänsä perinteisen valkoisen ylioppilaslakin. Vapunpäivänä 1. maaliskuuta ylioppilaslakkeja näkee joka puolella. Suomen 35:ssä (2019) ruotsinkielisessä lukiossa opiskeli vuonna 2015 noin 6732 oppilasta. Tämän lisäksi maassa on 13 ruotsinkielistä ammatillista oppilaitosta (yrkesskolor), joista yksi on suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuorille (specialyrkesskola).

Korkeakoulutus

Suomessa korkeakoulutusta antavat sekä yliopistot (universitet) että ammattikorkeakoulut (yrkeshögskola). Suurin ruotsinkielinen korkeakoulu on Turussa sijaitseva Åbo Akademi, jolla on Turun lisäksi toimipisteet Vaasassa ja Pietarsaaressa. Ruotsinkielisen korkeakoulututkinnon voi suorittaa myös Helsingin ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulu Hankenissa tai Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Arcada on ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu.

Mercator on huomioinut Åbo Akademin roolin suomenruotsalaisten koulutus- ja tutkimustarpeista huolehtimisessa. Yliopistossa tehdään esimerkiksi väestötieteellistä tutkimusta suomenruotsalaisista.

Ammattikorkeakouluissa (yrkeshögskola) annetaan yliopistomaailmaa käytännönläheisempää opetusta esimerkiksi terveydenhoidon, taiteiden, nuorisotyön sekä hotelli- ja ravintola-aloilla. Kaikissa ruotsinkielisissä ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös ruotsia.

Suomessa on myös viisi ruotsinkielistä musiikkikoulua, kaksi ruotsinkielistä urheiluoppilaitosta ja yksi ruotsinkielinen kesäyliopisto.

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutusta annetaan erilaisissa oppilaitoksissa. Usein tarjolla on kursseja vapaa-ajan harrastuksiin liittyvillä aloilla, kuten taiteet ja kielet. Aikuiskoulutuskeskuksia tai kansalaisopistoja (medborgarinstitut) löytyy lähes joka kaupungista. Niistä 15 on ruotsinkielisiä.

Suomenruotsalaisten kannalta kiinnostavia ovat ruotsinkieliset kansanopistot (folkhögsskolan). Niissä asutaan vuosi tai pari tiettyä aihetta opiskellen. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi turismi, valokuvaus tai musiikki. Suomessa on 12 ruotsinkielistä kansanopistoa.

Koulutus Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan ruotsinkielinen maakunta on ainoa paikka Suomessa missä suomen kielen opetus ei ole kouluissa pakollista. “Ahvenanmaalla toimii 46 lastentarhaa, 23 peruskoulua, yksi lukio, viisi ammatillista oppilaitosta, yksi kansanopisto ja yksi korkeakoulu”, Visit Ålandin Annica Grönlund luettelee. “Vaikka suomen opiskelu ei ole pakollista, suurin osa ahvenanmaalaisista haluaa kuitenkin opetella kieltä peruskoulussa, lukiossa tai jossain ammatillisessa oppilaitoksessa.”

Julkaistu
Kategoria(t): Koulutus