Ruotsin kielen opetus

Suomessa kaikki vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Koulunkäynti aloitetaan maksuttomassa peruskoulussa yleensä seitsemänvuotiaana ja kestää yhdeksän vuotta. Koulujärjestelmä on samanlainen Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

Suomessa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja. Ruotsinkielisissä kouluissa opetus on ruotsiksi ja suurin osa opettajista puhuu sitä myös äidinkielenään. Näissä kouluissa suomea opetetaan pakollisena vieraana kielenä. Sama pätee toisinpäin: ruotsin kielen opiskelu on suomalaisissa kouluissa pakollista. Käytännöt, milloin kielen opiskelu aloitetaan, vaihtelevat kunnittain ja useampi kunta Suomessa tarjoaa varhennettua kielten opetusta. Suomenkielisissä kunnissa ruotsin kielen opiskelu aloitetaan viimeistään kuudennella luokalla. Ruotsinkieliset puolestaan aloittavat suomen opiskelun viimeistään kolmannella luokalla. Tällä hetkellä useammat kunnat ja koulut tarjoavat opetusta alemmilla vuosiluokilla, esimerkiksi Helsingissä aloitetaan suomen kielen opiskelu ensimmäisellä luokalla.

Vaikka peruskoulun voi käydä Suomessa ruotsiksi, tähän ei ole joka paikkakunnalla mahdollisuutta. Vuonna 2017 Suomessa oli 247 ruotsinkielistä koulua. Ruotsiksi opiskeli tuolloin 34 181 oppilasta. 

Euroopan monikielisyyden ja kielten oppimisen tutkimuskeskus Mercatorin mukaan koulukielen valinta on kaksikielisissä suomenruotsalaisissa perheissä suuri kysymys. Ruotsinkielisten koulujen opetuksen laatu vaikuttaa merkittävästi ruotsinkielisen vähemmistön tulevaisuuteen.

Maahanmuuttajat ja ruotsinkielinen päivähoito

Suomeen väliaikaisesti tai pysyvästi muuttaneille lapsiperheille kouluasiat ovat luonnollisesti erittäin tärkeitä. Maan englanninkielisiä yksityiskouluja suosivat yleensä perheet, jotka asuvat Suomessa vain lyhyesti ja ovat pian muuttamassa toiseen, englanninkieliseen maahan – tai suomalaiset, jotka haluat lastensa oppivan erinomaisesti englantia.

Lapsen koulukielen valitseminen saattaakin määräytyä asuinpaikan mukaan, sillä tietyillä alueilla on vain suomenkielisiä kouluja. Jos olet muuttanut ruotsinkieliselle alueelle, on vaihtoehtona myös ruotsinkielinen koulu.


Julkaistu
Kategoria(t): Koulutus