Ruotsin kieli Suomessa

Euroopassa on monia maita, joissa puhutaan useita kieliä, mutta vain viidessä maassa virallisia kieliä on enemmän kuin yksi. Suomen lisäksi tällaisia maita ovat Belgia, Irlanti, Luxemburg ja Malta.

Suomessa on kolme virallista kieltä: suomi, ruotsi ja saame. Saame on virallinen kieli Inarin, Enontekiön, Sodankylän ja Utsjoen kuntien saamelaisalueilla. Ruotsia on puhuttu Suomessa satoja vuosia, jo kauan ennen maan itsenäistymistä. Ensimmäiset ruotsinkieliset olivat maahan saapuneita ruotsalaisia turkismetsästäjiä, kalastajia ja metsästäjiä, jotka asuttivat nykyisen eteläisen Suomen saariston vuosien 1000 ja 1250 välillä.

Euroopan poliittisissa myllerryksissä Suomi pysyi läntisen naapurinsa alaisuudessa aina vuoteen 1809 saakka. Ruotsi oli hallinnon ja hallitsevan luokan kieli, mikä selittää pitkälti myös ruotsin kielen virallisen aseman nyky-Suomessa.

Suomen kieli sai virallisen aseman vasta vuonna 1863. Suomenkielisen kirjallisuuden esiinmarssiin vaikuttivat merkittävästi Johan Snellmanin ja Minna Canthin kaltaiset ruotsinkieliset kulttuurihenkilöt. Nykyisin ruotsia puhuu äidinkielenään noin 290 000 suomalaista, eli 5,3 % koko väestöstä.

Ruotsinkielisen väestön oikeudet ovat ainakin teoriassa turvatut laissa. Etelä- ja Länsi-Suomen rannikkoalueilla ruotsinkielistä palvelua saa virastoissa melko helposti, mutta Helsingistä pohjoiseen tai itään suuntaavalle ei voi kuin toivottaa onnea matkaan.


Julkaistu
Kategoria(t): Kieli