Att leva utan finska i Finland

Det finns ställen i Finland där det sällan eller så gott som aldrig talas finska i vardagen. Längs med kusten finns det samhällen eller områden som är helt svenskspråkiga och där all service främst sker på svenska. Ögruppen Åland är officiellt svenskspråkig, men även på fastlandet finns det kommuner, byar och områden där man knappt…

Publicerat den
Kategoriserat som Språk

Litteratur

Internationellt är Svenskfinland antagligen bäst känt för sina bidrag till litteraturen. Mumin är självklart den absolut största finländska litteraturexporten, men den är långt ifrån den enda. År 2019 blev poeten Tua Forsström invald i Svenska Akademien som den första finländska medlemmen någonsin, medan Kjell Westö vunnit pris både i Finland och Sverige för sina romaner…

Publicerat den
Kategoriserat som Kultur

Teater

I mer än hundra år har Svenska Teatern i Helsingfors stadskärna kallats Finlands svenska nationalscen, men dess historia sträcker sig längre tillbaka i tiden än så. När teatern ursprungligen grundades år 1827 var den det allra första teaterhuset i Helsingfors stad, och den nuvarande byggnaden med sin kännspaka arkitektur härstammar från 1860-talet. På 1930-talet byggdes…

Publicerat den
Kategoriserat som Kultur

Musik

Inom delar av den finländska musikvärlden brukar inte finlandssvenskhet nödvändigtvis anses vara relevant, och därmed flyger ett stort antal finlandssvenska musiker under radarn och definieras främst som finländska. Undantag är musik som direkt och medvetet riktar sig till en finlandssvensk publik, så som många dansband och grupper som gör barnmusik eller singer-songwriters som sjunger på…

Publicerat den
Kategoriserat som Kultur

Konst

I den finländska konsthistorien är finlandssvenskarna välrepresenterade. Den period som kallas finländska konstens guldålder påbörjades under den andra halvan av 1800-talet och anses ha pågått fram till cirka 1920. Många av denna eras mest kända konstnärer var finlandssvenskar: Elin Danielson-Gambogi, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela (född Axel Gallén), Hugo Simberg och bröderna von Wright är bara…

Publicerat den
Kategoriserat som Kultur

Radio och TV

Radio Yle Radio Vega Radio Vega är en mångsidig radiokanal som kunde sägas motsvara Sveriges P1. Till kanalens centrala uppgifter hör nyhetsrapportering, varav den dagliga nyhetssändningen klockan 17 är den mest omfattande. Vega sänder även lokalnyheter som varierar beroende på var lyssnaren befinner sig. Andra populära program är de årligen återkommande sommarpraten, frågeprogrammet Naturväktarna och…

Publicerat den
Kategoriserat som Media-sv

Tidningar och tidskrifter i svenskfinland

Tidskrifter Förbundsarenan stöder de finlandssvenska tidskrifterna, både medlemstidningar och kulturtidskrifter, med synlighet och kompetenshöjande verksamhet. Förbundsarenan koordinerar bland annat montern för de finlandssvenska tidskrifterna på Helsingfors Bokmässa och upprätthåller webbsidan Tidskrift.fi, där närmare 90 olika finlandssvenska tidskrifter finns samlande. Tidningar Hufvudstadsbladet Kärt barn har många namn: det pampigt namngivna Hufvudstadsbladet kallas i folkmun för HBL,…

Publicerat den
Kategoriserat som Media-sv

Skolstadier

Daghem För barn under skolåldern erbjuds det småbarnspedagogik i kommunala daghem som riktar sig till barn mellan ett och sex år. Med småbarnspedagogik avses inte dagvård som liknar skola, utan vård som är pedagogiskt planerad och som bland annat innehåller musik, lek, pyssel och utfärder. Småbarnspedagogiken är dock frivillig och avgiftsbelagd. För privat dagvård kan…

Publicerat den
Kategoriserat som Utbildning

Finlandsvensk media

Den allra första tidningen som utgavs i Finland var den svenskspråkiga och pompöst namngivna Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, grundad 1771. Den likaså Åbobaserade tidningen Åbo Underrättelser är idag Finlands äldsta fortfarande utkommande tidning – 2024 firar man 200-års jubileum. I dagsläget är det finländska medieföretaget KSF Media den största utgivaren av svenskspråkiga…

Publicerat den
Kategoriserat som Media-sv

Utbildning på svenska i Finland

När ett barn föds i Finland får föräldrarna själva välja vilket språk som officiellt registreras som barnets modersmål. Tvåspråkiga familjer brukar inte sällan registrera sina barn som svenskspråkiga och senare sätta dem i svenskspråkig skola. Skälet till detta är delvis strategiskt och valet görs för att förstärka barnets framtida språkkunskaper. Eftersom finskan generellt dominerar i…

Publicerat den
Kategoriserat som Utbildning