Skolstadier

Daghem För barn under skolåldern erbjuds det småbarnspedagogik i kommunala daghem som riktar sig till barn mellan ett och sex år. Med småbarnspedagogik avses inte dagvård som liknar skola, utan vård som är pedagogiskt planerad och som bland annat innehåller musik, lek, pyssel och utfärder. Småbarnspedagogiken är dock frivillig och avgiftsbelagd. För privat dagvård kan…

Publicerat den
Kategoriserat som Utbildning

Utbildning på svenska i Finland

När ett barn föds i Finland får föräldrarna själva välja vilket språk som officiellt registreras som barnets modersmål. Tvåspråkiga familjer brukar inte sällan registrera sina barn som svenskspråkiga och senare sätta dem i svenskspråkig skola. Skälet till detta är delvis strategiskt och valet görs för att förstärka barnets framtida språkkunskaper. Eftersom finskan generellt dominerar i…

Publicerat den
Kategoriserat som Utbildning