Geografi

Det svenskspråkiga Finland delas in i tre delar, till vilket ögruppen Åland sedan tillkommer. Den södra finländska kusten hör till landskapet Nyland (Uusimaa). Hit hör huvudstaden Helsingfors, i vilken ungefär 7% av befolkningen består av finlandssvenskar. Öster om Helsingfors finns staden Borgå, känd för godisfabriken Brunbergs, nationalskalden J.L. Runeberg samt för sin domkyrka. Västerut från huvudstaden ligger staden Raseborg till vilken tätorterna Ekenäs och Karis hör. I Raseborg är majoriteten av invånarna svenskspråkiga, vilket även gäller den skärgård som sträcker sig vidare västerut från Nyland och som hör till landskapet Åboland (Turunmaa). Till den åboländska skärgården hör till exempel Pargas, Nagu, Korpo, Kimitoön och Houtskär. Här är svenskan det överlägset mest talade språket. Staden Åbo som gett Åboland sitt namn var Finlands huvudstad fram tills år 1812, och här finns det svenskspråkiga universitet Åbo Akademis huvudsäte.

Det tredje finlandssvenska landskapet är Österbotten (Pohjanmaa), som ligger mittemot det svenska Västerbotten, på andra sidan Bottniska viken. Den finlandssvenska delen av Österbotten kallas för Svenska Österbotten, och här bor ungefär hälften av finlandssvenskarna. I Svenska Österbotten finns Närpes, känd för den speciella och svårförstådda finlandssvenska dialekt som kallas närpesiska. Andra viktiga finlandssvenska platser i området är städerna Vasa, Kristinestad och Jakobstad samt kommunerna Korsholm, Larsmo, Malax, Nykarleby och Pedersöre.