Hejsan

och välkommen till Svenskfinland! På den här sidan hittar du artiklar med information om Svenskfinland och dess invånare, finlandssvenskarna. Artiklarna är indelade i olika kategorier som du kan klicka på här nedanför.

intro

Vad är Svenskfinland?

Den finlandssvenska historien kan härledas hundratals år bakåt i tiden, till långt före Finland som nationalstat ens var påtänkt. Idag är svenskan i Finland ett officiellt språk, talat av den finlandssvenska minoritet som utgör cirka 5% av landets befolkning. Finlandssvenskan har en egen intonation, egna dialekter och egna uttryck som gör att den skiljer distinkt från den svenska som talas i Sverige. Finlandssvenskan förstås dock både av rikssvenskar och av en del övriga skandinaver. Majoriteten finlandssvenskar är tvåspråkiga, det vill säga att de behärskar det finska språket.

Läs mera

history
 • Politik

  Partiet Svenska folkpartiet, SFP, är det enda utpräglat finlandssvenska partiet i Finland. Det har ett väljarstöd på cirka 4% och dess huvudsakliga uppgift är att driva finlandssvensk språkpolitik och att skydda det svenska språkets ställning i Finland. SFP är ett borgerligt parti som främst får finlandssvenska röster, men som långt ifrån alla finlandssvenskar röstar på.……

  Läs mera…

 • Geografi

  Det svenskspråkiga Finland delas in i tre delar, till vilket ögruppen Åland sedan tillkommer. Den södra finländska kusten hör till landskapet Nyland (Uusimaa). Hit hör huvudstaden Helsingfors, i vilken ungefär 7% av befolkningen består av finlandssvenskar. Öster om Helsingfors finns staden Borgå, känd för godisfabriken Brunbergs, nationalskalden J.L. Runeberg samt för sin domkyrka. Västerut från……

  Läs mera…

 • Den finlandssvenska historien

  Den finlandssvenska historien kan härledas hundratals år bakåt i tiden, till långt före Finland som nationalstat ens var påtänkt. Idag är svenskan i Finland ett officiellt språk, talat av den finlandssvenska minoritet som utgör cirka 5% av landets befolkning. Finlandssvenskan har en egen intonation, egna dialekter och egna uttryck som gör att den skiljer distinkt……

  Läs mera…

Finlandssvenska

Idag finns det cirka 290 000 personer med svenska som modersmål i Finland. Dessa personer kallas för finlandssvenskar och utgör dryga fem procent av Finlands befolkning. Svenskan som finlandssvenskarna talar kallas för finlandsvenska.

I artiklarna nedanför kan du läsa mera om det finlandssvenska språkets historia och lära dig några finlandismer!

language
 • Att leva utan finska i Finland

  Det finns ställen i Finland där det sällan eller så gott som aldrig talas finska i vardagen. Längs med kusten finns det samhällen eller områden som är helt svenskspråkiga och där all service främst sker på svenska. Ögruppen Åland är officiellt svenskspråkig, men även på fastlandet finns det kommuner, byar och områden där man knappt……

  Läs mera…

 • Finlandismer

  Finlandismer är beteckningen på ord och uttryck som används av finlandssvenskar men som inte existerar inom det svenskspråkiga Sverige.  För det mesta klassas finlandismer som talspråk, och används därmed sällan i den skrivna finlandssvenskan som följer vedertagen svensk grammatik och Svenska Akademiens ordlista. Undantag till detta är givetvis romaner och poesi i vilka konstnärliga språkliga……

  Läs mera…

 • Det svenska språket i Finland

  I flera europeiska länder talar befolkningen ett antal olika språk, men Finland är ett av de relativt få länder i Europa som har mer än ett officiellt språk. Förutom finskan och svenskan är även samiska ett viktigt språk i Finland. Dess användning är koncentrerat till områdena kring Enare, Enontekis, Sodankylä och Utsjoki i norr. Frågan……

  Läs mera…

Kultur

I den finländska konsthistorien är finlandssvenskarna välrepresenterade. Internationellt är Svenskfinland antagligen bäst känt för sina bidrag till litteraturen. Visste du att t.ex. den berömde tonsättaren Jean Sibelius och Tove Jansson båda var uppväxta i finlandsvenska familjer?

Nedanför kan du läsa intressanta artiklar om konst, litteratur och om teater- och musikscenen i svenskfinland.

culture
 • Konst

  I den finländska konsthistorien är finlandssvenskarna välrepresenterade. Den period som kallas finländska konstens guldålder påbörjades under den andra halvan av 1800-talet och anses ha pågått fram till cirka 1920. Många av denna eras mest kända konstnärer var finlandssvenskar: Elin Danielson-Gambogi, Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela (född Axel Gallén), Hugo Simberg och bröderna von Wright är bara……

  Läs mera…

 • Litteratur

  Internationellt är Svenskfinland antagligen bäst känt för sina bidrag till litteraturen. Mumin är självklart den absolut största finländska litteraturexporten, men den är långt ifrån den enda. År 2019 blev poeten Tua Forsström invald i Svenska Akademien som den första finländska medlemmen någonsin, medan Kjell Westö vunnit pris både i Finland och Sverige för sina romaner……

  Läs mera…

 • Musik

  Inom delar av den finländska musikvärlden brukar inte finlandssvenskhet nödvändigtvis anses vara relevant, och därmed flyger ett stort antal finlandssvenska musiker under radarn och definieras främst som finländska. Undantag är musik som direkt och medvetet riktar sig till en finlandssvensk publik, så som många dansband och grupper som gör barnmusik eller singer-songwriters som sjunger på……

  Läs mera…

 • Teater

  I mer än hundra år har Svenska Teatern i Helsingfors stadskärna kallats Finlands svenska nationalscen, men dess historia sträcker sig längre tillbaka i tiden än så. När teatern ursprungligen grundades år 1827 var den det allra första teaterhuset i Helsingfors stad, och den nuvarande byggnaden med sin kännspaka arkitektur härstammar från 1860-talet. På 1930-talet byggdes……

  Läs mera…

Media

En av grundpelarna i den finlandssvenska kulturen är det breda utbudet tidningar, tidskrifter, podcaster samt televisions- och radioprogram.

I artiklarna nedanför kan du bekanta dig med mediautbudet på svenska i Finland.

media
 • Radio och TV

  Radio Yle Radio Vega Radio Vega är en mångsidig radiokanal som kunde sägas motsvara Sveriges P1. Till kanalens centrala uppgifter hör nyhetsrapportering, varav den dagliga nyhetssändningen klockan 17 är den mest omfattande. Vega sänder även lokalnyheter som varierar beroende på var lyssnaren befinner sig. Andra populära program är de årligen återkommande sommarpraten, frågeprogrammet Naturväktarna och……

  Läs mera…

 • Tidningar och tidskrifter i svenskfinland

  Tidskrifter Förbundsarenan stöder de finlandssvenska tidskrifterna, både medlemstidningar och kulturtidskrifter, med synlighet och kompetenshöjande verksamhet. Förbundsarenan koordinerar bland annat montern för de finlandssvenska tidskrifterna på Helsingfors Bokmässa och upprätthåller webbsidan Tidskrift.fi, där närmare 90 olika finlandssvenska tidskrifter finns samlande. Tidningar Hufvudstadsbladet Kärt barn har många namn: det pampigt namngivna Hufvudstadsbladet kallas i folkmun för HBL,……

  Läs mera…

 • Finlandsvensk media

  Den allra första tidningen som utgavs i Finland var den svenskspråkiga och pompöst namngivna Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, grundad 1771. Den likaså Åbobaserade tidningen Åbo Underrättelser är idag Finlands äldsta fortfarande utkommande tidning – 2024 firar man 200-års jubileum. I dagsläget är det finländska medieföretaget KSF Media den största utgivaren av svenskspråkiga……

  Läs mera…

Utbildning på svenska

När ett barn föds i Finland får föräldrarna själva välja vilket språk som officiellt registreras som barnets modersmål. Tvåspråkiga familjer brukar inte sällan registrera sina barn som svenskspråkiga och senare sätta dem i svenskspråkig skola. Skälet till detta är delvis strategiskt och valet görs för att förstärka barnets framtida språkkunskaper. Eftersom finskan generellt dominerar i samhället är den på många sätt ett lättare språk för barn att upprätthålla och utveckla kunskaper i även när skolgången sker på svenska.

teach
 • Skolstadier

  Daghem För barn under skolåldern erbjuds det småbarnspedagogik i kommunala daghem som riktar sig till barn mellan ett och sex år. Med småbarnspedagogik avses inte dagvård som liknar skola, utan vård som är pedagogiskt planerad och som bland annat innehåller musik, lek, pyssel och utfärder. Småbarnspedagogiken är dock frivillig och avgiftsbelagd. För privat dagvård kan……

  Läs mera…

 • Utbildning på svenska i Finland

  När ett barn föds i Finland får föräldrarna själva välja vilket språk som officiellt registreras som barnets modersmål. Tvåspråkiga familjer brukar inte sällan registrera sina barn som svenskspråkiga och senare sätta dem i svenskspråkig skola. Skälet till detta är delvis strategiskt och valet görs för att förstärka barnets framtida språkkunskaper. Eftersom finskan generellt dominerar i……

  Läs mera…