Hejsan

och välkommen till Svenskfinland! På den här sidan hittar du artiklar med information om Svenskfinland och dess invånare, finlandssvenskarna. Artiklarna är indelade i olika kategorier som du kan klicka på här nedanför.

intro

Vad är Svenskfinland?

Den finlandssvenska historien kan härledas hundratals år bakåt i tiden, till långt före Finland som nationalstat ens var påtänkt. Idag är svenskan i Finland ett officiellt språk, talat av den finlandssvenska minoritet som utgör cirka 5% av landets befolkning. Finlandssvenskan har en egen intonation, egna dialekter och egna uttryck som gör att den skiljer distinkt från den svenska som talas i Sverige. Finlandssvenskan förstås dock både av rikssvenskar och av en del övriga skandinaver. Majoriteten finlandssvenskar är tvåspråkiga, det vill säga att de behärskar det finska språket.

Läs mera

history

Finlandssvenska

Idag finns det cirka 290 000 personer med svenska som modersmål i Finland. Dessa personer kallas för finlandssvenskar och utgör dryga fem procent av Finlands befolkning. Svenskan som finlandssvenskarna talar kallas för finlandsvenska.

I artiklarna nedanför kan du läsa mera om det finlandssvenska språkets historia och lära dig några finlandismer!

language

Kultur

I den finländska konsthistorien är finlandssvenskarna välrepresenterade. Internationellt är Svenskfinland antagligen bäst känt för sina bidrag till litteraturen. Visste du att t.ex. den berömde tonsättaren Jean Sibelius och Tove Jansson båda var uppväxta i finlandsvenska familjer?

Nedanför kan du läsa intressanta artiklar om konst, litteratur och om teater- och musikscenen i svenskfinland.

culture

Litteratur

Internationellt är Svenskfinland antagligen bäst känt för sina bidrag till litteraturen. Mumin är självklart … Read more

Läs mera

Teater

I mer än hundra år har Svenska Teatern i Helsingfors stadskärna kallats Finlands svenska … Read more

Läs mera

Musik

Inom delar av den finländska musikvärlden brukar inte finlandssvenskhet nödvändigtvis anses vara relevant, och … Read more

Läs mera

Konst

I den finländska konsthistorien är finlandssvenskarna välrepresenterade. Den period som kallas finländska konstens guldålder … Read more

Läs mera

Media

En av grundpelarna i den finlandssvenska kulturen är det breda utbudet tidningar, tidskrifter, podcaster samt televisions- och radioprogram.

I artiklarna nedanför kan du bekanta dig med mediautbudet på svenska i Finland.

media

Utbildning på svenska

När ett barn föds i Finland får föräldrarna själva välja vilket språk som officiellt registreras som barnets modersmål. Tvåspråkiga familjer brukar inte sällan registrera sina barn som svenskspråkiga och senare sätta dem i svenskspråkig skola. Skälet till detta är delvis strategiskt och valet görs för att förstärka barnets framtida språkkunskaper. Eftersom finskan generellt dominerar i samhället är den på många sätt ett lättare språk för barn att upprätthålla och utveckla kunskaper i även när skolgången sker på svenska.

teach