Finlandsvensk media

Den allra första tidningen som utgavs i Finland var den svenskspråkiga och pompöst namngivna Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, grundad 1771. Den likaså Åbobaserade tidningen Åbo Underrättelser är idag Finlands äldsta fortfarande utkommande tidning – 2024 firar man 200-års jubileum. I dagsläget är det finländska medieföretaget KSF Media den största utgivaren av svenskspråkiga dagstidningar, medan tidskrifter i regel är självständiga.

Statens public servicebolag Yle har en svenskspråkig enhet som producerar nyhetssändningar och som driver TV-kanalen Yle Fem samt radiostationerna Vega och X3M. Svenska Yle har också en hemsida på vilken allt från nyhetsartiklar till intervjuer, recensioner och essäer publiceras.

Publicerat den
Kategoriserat som Media-sv