Politik

Partiet Svenska folkpartiet, SFP, är det enda utpräglat finlandssvenska partiet i Finland. Det har ett väljarstöd på cirka 4% och dess huvudsakliga uppgift är att driva finlandssvensk språkpolitik och att skydda det svenska språkets ställning i Finland. SFP är ett borgerligt parti som främst får finlandssvenska röster, men som långt ifrån alla finlandssvenskar röstar på. Partiet grundades år 1906 och har i många omgångar varit en del av regeringen och innehaft ministersposter.

Andra politiska partier i vilka finlandssvenskar varit representerade är till exempel Vänsterpartiet, vars nuvarande partiledare är Li Andersson och som poeten Claes Andersson länge var ordförande för. 

Socialdemokratiska partiet SDP hade å sin sida under 1900-talet en finlandssvensk riksdagsledamot i hela 36 år: Karl-August Fagerholm som satt i riksdagen 1930-66 var statsminister i tre omgångar samt även socialminister och riksdagens talman.