Litteratur

Internationellt är Svenskfinland antagligen bäst känt för sina bidrag till litteraturen. Mumin är självklart den absolut största finländska litteraturexporten, men den är långt ifrån den enda. År 2019 blev poeten Tua Forsström invald i Svenska Akademien som den första finländska medlemmen någonsin, medan Kjell Westö vunnit pris både i Finland och Sverige för sina romaner som även översatts till engelska. 

De äldsta finlandssvenska litteraturberömdheterna var aktiva under 1800-talet: nationalskalden Johan Ludvig Runebergs (1804-77) diktepos Fänrik Ståls sägner är en av den finländska litteraturens klassiker, och ur den kommer även texten till Finlands nationalsång Vårt land. Zacharias Topelius (1818-98) var å sin sida en mångsidig skribent som idag främst är ihågkommen för sina sagor men som också var professor och tidningsredaktör. 

Under första halvan av 1900-talet var ett antal finlandssvenska poeter och modernister aktiva, bland dem är Edith Södergran (1892-23) otvivelaktigt den mest kända. Hennes dikt Vierge Moderne från 1916 har blivit en klassiker som än idag hyllas för sin feminism. Andra feministiska klassiker är Märta Tikkanens roman Män kan inte våldtas (1975) och diktverk Århundradets kärlekssaga (1978). Dessa har nyligen återupptäckts av en ny generation och getts ut i nya upplagor. 

Andra populära finlandssvenska författare inkluderar bland annat Claes Andersson, Jörn Donner, Monika Fagerholm, Lars Huldén, Ulla-Lena Lundberg, Merete Mazzarella, Lars Sund, Sanna Tahvanainen och Maria Turtschaninoff. Bland 2010-talets debutanter kan nämnas till exempel Ulla Donner, Eva Frantz, Hannah Lutz, Martina Moliis-Mellberg och Adrian Perera.

Skrivtävlingar som Arvid Mörne- och Solveig von Schoultz-tävlingarna för poesi och Hans Ruin-tävlingen för essäer inspirerar och motiverar så väl amatörer som professionella att skrivna egna texter. Svenska litteratursällskapet i Finland arbetar å sin sida för att bevara och sprida kunskap om Finlands svenska kultur.