Tidningar och tidskrifter i svenskfinland

Tidskrifter

Förbundsarenan stöder de finlandssvenska tidskrifterna, både medlemstidningar och kulturtidskrifter, med synlighet och kompetenshöjande verksamhet. Förbundsarenan koordinerar bland annat montern för de finlandssvenska tidskrifterna på Helsingfors Bokmässa och upprätthåller webbsidan Tidskrift.fi, där närmare 90 olika finlandssvenska tidskrifter finns samlande.

Tidningar

Hufvudstadsbladet

Kärt barn har många namn: det pampigt namngivna Hufvudstadsbladet kallas i folkmun för HBL, Husis eller Höblä. Trots att tidningens namn refererar till huvudstadsregionen läses tidningen nationellt, och den är Svenskfinlands största dagstidning med en upplaga på strax under 30 000 exemplar. Hufvudstadsbladet kan även prenumereras på digitalt och vissa aktuella artiklar kan läsas avgiftsfritt i nyhetsflödet i appen HBL 365.

Vasabladet

Svenskfinlands näststörsta tidning Vasabladet ges ut sex dagar i veckan och har fokus på Österbotten. På webben finns även Sevendays, Vasabladets podd- och bloggsatsning som riktar sig till unga vuxna. 

Övriga viktiga tidningar inkluderar förutom ovannämnda Åbo Underrättelser (ÅU) även Österbottens Tidning, Västra Nyland och Östnyland. I dessa kombineras internationella nyheter med lokalrapportering. På självstyrda Åland utkommer lokaltidningarna Nya Åland och Ålandstidningen. 

Tidskrifter

Tidskrifter spelar en central roll i den finlandssvenska kultur- och mediasfären: att det även inom en liten minoritet existerat och existerar ett stort antal olika kulturtidskrifter har länge varit en källa till stolthet. Tidskrifterna har ofta bidragit till utformandet av alternativa sätt att definiera finlandssvenskhet och även främjat en ökad känsla av gemenskap.

Många av de svenskspråkiga kulturtidskrifterna i Finland mottar finansiellt stöd från till exempel undervisningsministeriet eller från fonder, men trots att det är svårt att ekonomiskt upprätthålla en publikation har tidskrifterna engagerade och entusiastiska läsarkretsar. Föreningen Tidskriftscentralen arbetar för att öka finlandssvenska kulturtidskrifters synlighet, och deltar bland annat i bokmässorna i Helsingfors och i Göteborg. 

De flesta finlandssvenska tidskrifterna har en lång historia och har överlevt tack vare redaktionernas förmåga att förnya och förändra föråldrade koncept. Ett undantag till regeln är den sedan länge begravda satiriska Garm, som utgavs 1923-53 men som retrospektivt nått en legendarisk status tack vare Tove Janssons långvariga samarbete med tidskriften. Garm är idag känd för att ha publicerat den första inkarnationen av vad som senare utvecklades till mumintrollen. 

Långlivade finlandssvenska tidskrifter inkluderar till exempel Astra, Eos, Horisont, Kuriren, Ny Tid och Nya Argus. Nygrundande publikationer är ofta experimentella – bland dem kan tidskrifterna Kontur och Poster Stories nämnas som exempel. 

Astra är en år 1919 grundad feministisk tidning som utkommer fyra gånger per år. Mellan 1992 och 2012 hette tidskriften Nya Astra, men i samband med en förnyelse återgick man till det ursprungliga namnet. I Astra publiceras främst texter om samhälle och kultur, och de flesta nummer har ett övergripande tema. Astra publiceras förutom papperstidning även digitalt.

Eos är en tidskrift för barn som grundades av Alli Trygg-Helenius som även drev publikationen under 33 års tid. Sedan hennes död år 1926 har Eos publicerats av ett nykterhetsförbund och utkommer i dagsläge åtta gånger per år. Tidskriften har sin bas i Vasa.

Horisont är en tidskrift med fokus på litteratur, grundad år 1954 i Österbotten. Utgivningstakten är 4 nummer per år, och tidningen inkluderar så väl bokrecensioner och artiklar som dikter och essäer. Likt Astra utkommer Horisont också med temanummer, ofta poetiska såna. Nämnas kan till exempel temanumren Öar och Litteraturens gräns(löshet).

Kontur startades i början av 1990-talet som en fristående kulturbilaga till Ny Tid. Under sin livstid har tidskriften i några omgångar gått i dvala för att sedan återuppstå med ny besättning. Den senaste inkarnationen av Kontur utkom med sitt första nummer i januari 2018 och vann redan samma höst priset för årets finlandssvenska kulturtidskrift. Nya Kontur är en experimentell publikation med fokus på gemenskap: samtliga nummer har två chefredaktörer, och många av texterna är skrivna av en skribentduo snarare än av individer. I och med att tidskriften helt och hållet finansierats med hjälp av stipendier är den projektinriktad och utkommer inte regelbundet utan på basen av ekonomiska förutsättningar.

Kuriren är en österbottnisk tidning som grundades 1959 och som ges ut 20 gånger per år. Tidningen når främst en äldre läsarkrets, och dess huvudsakliga innehåll består av texter om hälsa, mat och fritid samt av finlandssvenska reportage.

Ny Tid är en kultur- och samhällstidskrift som är partipolitiskt obunden men som har en rödgrön ideologi. Den grundades år 1944 och har sedan start varit en vänsterorienterad publikation som först utkom som dagstidning, senare som veckotidning och sedan 2015 som månadsmagasin. Tidskriften har haft flera framstående skribenter – till exempel har Claes Andersson, Elmer Diktonius, Jörn Donner, Monika Fagerholm och Kjell Westö bidragit till Ny Tid.  

Nya Argus är en kulturtidskrift som givits ut sedan 1907 och som utkommer i 10-12 nummer per år. Tidskriften har fokus på längre, essäistiska texter varav ett urval kan läsas på nätet.  

Posterstories är en gratispublikation grundad år 2016. Dess koncept är att kombinera grafisk formgivning med text, och publikationen består alltid av en ihopvikt grafisk affisch med en nyskriven novell på baksidan. Posterstories undertitel är “historier du kan hänga på väggen” och den delas ut på offentliga ställen.