Finlandismer

Finlandismer är beteckningen på ord och uttryck som används av finlandssvenskar men som inte existerar inom det svenskspråkiga Sverige.  För det mesta klassas finlandismer som talspråk, och används därmed sällan i den skrivna finlandssvenskan som följer vedertagen svensk grammatik och Svenska Akademiens ordlista. Undantag till detta är givetvis romaner och poesi i vilka konstnärliga språkliga friheter kan tas. Finlandismer härstammar främst från lokala dialekter och från finskan, som det antingen lånas eller översätts ord från.

År 2012 definierade språkforskaren Charlotta af Hällström-Reijonen en finlandism som “ett ord, en fras eller en struktur som bara används i finlandssvenskan samt i finlandssvenska regionalspråk eller som används i en annan betydelse än i svenskan i Sverige.”.

För rikssvenskar är speciellt finlandismer som är låneord från finskan ibland obegripliga utan kontext. Några exempel är halare (overall), roskis (skräpkorg), huppare (munkjacka), kaveri (kompis) och krapula (bakfylla).

Till de mer kända finlandismerna hör ordet semla (som i Svenskfinland refererar till frallor) och rådda (stöka). Andra är lättförståeliga eftersom de helt enkelt är så kallade arkaismer, det vill säga ord som i Sverige blivit föråldrade och därmed inte längre används. Sådana ord är lavoar (handfat), posteljon (brevbärare) och pulpet (skolbänk). 

År 2000 publicerades Finlandssvensk ordbok av Charlotta af Hällström-Reijonen och språkvetaren Mikael Reuter för första gången, och sedan dess har den utkommit i några reviderade upplagor. Den senaste utgåvan från 2015 finns i sin helhet avgiftsfritt på nätet.

I Sverige har bland annat populärhistorikern och programledaren Fredrik Lindström skrivit och gjort radio om finlandssvenskan, medan både Språktidningen och Dagens Nyheter publicerat onlinequiz i finlandismer.

Ett litet urval vanliga finlandismer

Batteri (värmeelement)

Doka (supa)

Dynvar (örngott)

Hoppeligen (förhoppningsvis)

Kiva (kul, trevlig)

Kännspak (lättigenkännlig)

Nakupelle (naken, vald till den finaste finlandismen i en omröstning år 2015)

Paff (papp)

Paja (smeka)

Påta (peta)

Skrinna (att åka skridsko)

Sprakasticka (tomtebloss)

Stöpsel (vägguttag)